Ліцензія АА № 223253

 

Новини

Телефонія Котакти Котакти  
 
Новини

До уваги – абонентів ДП «Загальні Мережі», підключених на умовах письмового договору про надання телекомунікаційних послуг!
2013-12-13

Повідомляємо, що 13.12.2013р. завершено процес реорганізації ДП “Загальні мережі” шляхом приєднання до ТзОВ “Велнет”.

Правонаступником усіх прав та обов`язків ДП “Загальні мережі” є Товариство з обмеженою відповідальністю “Велнет”.У зв`язку з вищевказаним, просимо Вас перепідписати угоду на надання телекомунікаційних послуг з правонаступником ДП “Загальні мережі”, а саме ТзОВ “Велнет” та погасити заборгованість по попередніх договірних зобов`язаннях. Ознайомитись з Договором на надання телекомунікаційних послуг можна за посиланням


До уваги – абонентів ДП «Загальні Мережі», підключених на умовах письмового договору про надання телекомунікаційних послуг!
2011-12-1

ДП «Загальні Мережі» повідомляє, що персональні дані - «відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована» (в редакції ст.2 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI, від 01.06.2010), котрі надавались Вами на основі вільного волевиявлення в процесі укладення угод чи вчинення інших правочинів з ДП «Загальні Мережі», будуть включеними до відповідних баз персональних даних ДП «Загальні Мережі», котрі формуються та підлягають реєстрації відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Розкриття персональних даних суб’єктів персональних даних при реєстрації баз даних не відбувається!

ДП «Загальні Мережі» вважатиме, що згода від Вас на обробку персональних даних в законних цілях, відповідно до сформульованої в таких правочинах мети, предмету угод та обов’язків сторін, підтверджена, якщо протягом 20-денного строку не буде отримано письмової вмотивованої вимоги про знищення персональних даних, наданих під час укладення угоди/правочину. Права суб’єктів персональних даних визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Від нових абонентів, підключених на умовах письмового договору про надання телекомунікаційних послуг, обов’язково отримується згода на обробку їх персональних даних, а також вони інформуються про включення цих даних до персональної бази даних споживачів телекомунікаційних послуг ДП «Загальні Мережі» шляхом проставлення відмітки в абонентській карті одночасно з підписанням договору про надання телекомунікаційних послуг (абонентського договору). При цьому моментом включення персональних даних у відповідну базу даних являється дата підписання договору.

Відповідно до законодавства України, внутрішніх процедур та стандартів ДП «Загальні Мережі», Конвенції Ради Європи «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», ДП «Загальні Мережі» вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних своїх абонентів, споживачів, працівників та контрагентів.


Нові ціни на Інтернет Послуги
2008-05-28
З 1 травня нові ціни на Інтернет Послуги.